Lagab patentet

Lagabs patenterade benkonstruktion är genialiskt enkel att hantera.
När chaufförerna själv får välja är valet lika enkelt -
Lagab så klart!
Man sparar mycket tid vid lastbyte samtidigt som risken för arbetskador och olyckor minskar.
Lagab's konstruktion står i en klass för sig.


Konstruktionen ger dessutom en ökad lastvolym
med runt 5 %, vilket innebär drygt 2 kubik-meter extra gods i en normal sändning.

Både fraktkostnaderna och belastningen på vår miljö minskar i motsvarande omfattning.

Nedanstående principskiss visar hur det är möjligt.Svensk kvalité lönar sig på många sätt...